تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۱
کد خبر: ۲۹۳۳۴۱
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
توزیع بیش از ۸ هزار تن کود کشاورزی در هندیجان
سرپرست جهاد کشاورزی هندیجان گفت: در فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲،۸ هزار و ۴۴۱ تـن انـواع کـودهـای یـارانـه‌ای برای کشت‌های پاییزه میان کـشـاورزان شهرستان توزیع شد.
 
 

توزیع بیش از ۸ هزار تن کود کشاورزی در هندیجان

 علی شکاری با اشاره به توزیع ۸ هزار و ۴۴۱ تـن انـواع کـودهـای یـارانـه‌ای بـا صـدور حواله الکتـرونیک برای کشت‌های پاییزه میان کـشـاورزان هندیجان گفت: کــودهــای تــوزیـع شـده شــامــل ۶ هزار ۷۴۱ تـن کود ازتـه، یکهزار و ۴۵۰ تن فـسـفـاتـه و ۲۵۰ تـن پـتـاسه است که  تـوسـط ۴ کـــارگـــزار تــوزیع شده اسـت.

وی افزود: با حـضـور مـیـدانی و مستـمر تـیـم بازرسیان شـهـرسـتـان بـرای پـایــش توزیـع کــود، عـمـلـیـات تـوزیـع کـود تـا رسـیـدن بـه دسـت مـصرف کننده نـهایی بطـور مـستمر رصد شده و علـاوه بر آن بـا بـرقــراری ارتــبــاط مــسـتــقــیــم تـلـفـنـی بــا کشاورزان، وضـعـیـت تـوزیع کــود مـورد نـیـاز آنها پـایـش شد.

شکاری ادامه داد: بـرای حـذف واسـطـه‌ها و جـلـوگیری از سوء استفاده، توزیع کــود شـیـمـیایـی تـنـها از طـریـق حـوالـه الـکتـرونـیک و کـارگـزاران مــجـاز تــوزیــع کــــــود کــشـاورزی شــرکـــت خــدمـات کـشــاورزی اسـتـان خـــــوزســتـــان، انـجـام مـی شود.

مرجع / صداوسیما
:
:
:
آخرین اخبار