اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۹:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۰۱
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۴۴
اذان مغرب
۱۹:۳۳:۵۹