اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۴۸:۱۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۹:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۲۱:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۱:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۸:۱۲