قیمت روز گوشی موبایل در ۲۳ مرداد ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰