آخرین اخبار خوزستان
رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر عنوان کرد

ابتلای مردم اهواز به هپاتیت A به دلیل تلاقی آب و فاضلاب گزارش شده بود

ابتلای مردم اهواز به هپاتیت A به دلیل تلاقی آب و فاضلاب گزارش شده بود
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی