آبگرفتگی مناطق شهری در اهواز ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۳
قیمت روز گوشی موبایل در ۹ آذر ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۴
اهواز، پس از باران / تصاویر ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴