برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
تندر پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو... تندر e2 39,000,000 38,868,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,100,000... 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000 رنو تندر پلاس... دنده ای 42,800,000 40,834,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس...
کد خبر: ۱۵۶۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


تندر پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو... تندر e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000... رنو تندر پلاس دنده ای 42,900,000 40,834,000 رنو تندر پلاس... 57,200,000 56,300,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک 58,200,000 57,500,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۶۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


تندر پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو... تندر e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000... رنو تندر پلاس دنده ای 42,900,000 40,834,000 رنو تندر پلاس... 57,000,000 56,300,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک 58,200,000 57,500,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۶۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,400,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 42,900,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۶۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,400,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۶۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,400,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۶۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,200,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,700,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,200,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,700,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,200,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,200,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,700,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,200,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,200,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,300,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,300,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,300,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,300,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۴


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,700,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,700,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۵۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,400,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,300,000 --- رنو تندر... e2 39,500,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000 --- رنو تندر... e2 39,600,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,500,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,400,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶