برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
فنگ h30 cross اتوماتیک 50,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,500,000... 35,548,000 رنو تندر e2 43,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 44,300,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 47,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


فنگ h30 cross اتوماتیک 49,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... 35,548,000 رنو تندر e2 43,000,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 43,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,800,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۱۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,200,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... 35,548,000 رنو تندر e2 42,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 43,100,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,500,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 42,300,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 43,000,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,900,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,300,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


فنگ h30 cross اتوماتیک 47,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶


فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش... رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,768,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 46,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 45,000,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 45,500,000 41,934,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۰۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e1 37,500,000 --- رنو... تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000... 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس... دنده ای 45,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e1 37,500,000 --- رنو... تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000... 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس... دنده ای 45,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس...
کد خبر: ۱۵۹۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000... رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000... رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000... رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸