برچسب جستجو
برچسب: هیوندای آوانته اتوماتیک
اتوماتیک tu5 54,800,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 54,500,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,500,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 50,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,500,000... jhq 44,300,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


اتوماتیک tu5 54,500,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 54,000,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,400,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 49,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... jhq 43,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۱۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


اتوماتیک tu5 54,300,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 47,800,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,800,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,200,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 48,200,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... jhq 43,100,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک ناموجود توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


اتوماتیک tu5 54,100,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 47,800,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,500,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,000,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 48,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 43,000,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,900,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,600,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 47,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶


اتوماتیک tu5 54,200,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... jhq 42,700,000 39,902,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 50,500,000 توقف فروش...
کد خبر: ۱۶۰۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 52,900,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۰۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 52,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۶۰۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 52,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس...
کد خبر: ۱۵۹۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


پژو پارس lx کد 28515 40,700,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


پژو پارس lx کد 28515 40,700,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


پژو پارس lx کد 28515 40,600,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... اتوماتیک 48,900,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000...
کد خبر: ۱۵۹۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸