برچسب جستجو
برچسب: کارون
بدین شکل بوده که بخشدار مرکزی شهرستان کارون ۱۰ روز...
کد خبر: ۲۱۶۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


اهواز بندر ماهشهر دزفول دشت آزادگان شادگان شوشتر کارون و...
کد خبر: ۲۱۶۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


۱۰ شهرستان اهواز کارون ماهشهر شوشتر هویزه دشت آزادگان دزفول...
کد خبر: ۲۱۶۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


اند ۱۰ شهرستان اهواز کارون ماهشهر شوشتر هویزه دشت آزادگان...
کد خبر: ۲۱۶۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


خواهد بود در حال حاضر شهرستان های اهواز آبادان کارون...
کد خبر: ۲۱۶۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


شهر اهواز آبادان کارون ماهشهر دزفول هویزه دشت آزادگان شوشتر...
کد خبر: ۲۱۶۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


اهواز کارون ماهشهر شادگان آبادان شوشتر دزفول خرمشهر هویزه و...
کد خبر: ۲۱۶۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان:
گذشته برگردیم ۱۰ شهرستان اهواز کارون ماهشهر شوشتر هویزه دشت...
کد خبر: ۲۱۶۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:
کارون ماهشهر شوشتر هویزه دشت آزادگان دزفول شادگان آبادان و...
کد خبر: ۲۱۶۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


کارون دزفول شادگان آبادان خرمشهر شوشتر و ماهشهر در وضعیت...
کد خبر: ۲۱۶۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


آبادان اهواز بندر ماهشهر دزفول دشت آزادگان شادگان شوشتر کارون... اهواز آبادان بندر ماهشهر دزفول شادگان شوشتر کارون دشت آزادگان...
کد خبر: ۲۱۶۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


و کارون در وضعیت قرمز و شهرهای شوش امیدیه سوسنگرد...
کد خبر: ۲۱۶۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


بندر ماهشهر دزفول دشت آزادگان کارون هویزه شادگان و شوشتر...
کد خبر: ۲۱۶۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان:
شوشتر ماهشهر و کارون به حالت قرمز درآمدند و شهرهای...
کد خبر: ۲۱۶۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


آبادان خرمشهر شوشتر ماهشهر و کارون در وضعیت قرمز و...
کد خبر: ۲۱۶۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


اهواز و کارون با اعتباری بالغ بر 652 میلیارد ریال... اهواز-آبادان اهواز-ملاثانی-بندقیر اهواز-سوسنگرد-بستان-چذابه محور خضر نبی آبادان و محور دهدز-کارون4...
کد خبر: ۲۱۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


این مسابقات را در کنار رودخانه کارون خروشان داشتیم که...
کد خبر: ۲۱۶۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵