برچسب جستجو
برچسب: هیوندای ورنا اتوماتیک
پارس اتوماتیک tu5 56,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,600,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 62,600,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 54,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


پارس اتوماتیک tu5 57,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,100,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 54,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


پارس اتوماتیک tu5 56,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 53,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۵۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


پارس اتوماتیک tu5 55,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 53,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 64,900,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۵۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳


پارس اتوماتیک tu5 55,600,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 51,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 61,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... تندر پلاس اتوماتیک 64,900,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 - بدون...
کد خبر: ۱۶۵۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


پارس اتوماتیک tu5 54,600,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 51,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 61,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,400,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... تندر پلاس اتوماتیک 64,900,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 - بدون...
کد خبر: ۱۶۵۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


پارس اتوماتیک tu5 54,200,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 51,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 61,800,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,600,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰


پارس اتوماتیک tu5 54,200,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 51,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 61,800,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,600,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


پارس اتوماتیک tu5 54,400,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 52,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 62,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,600,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 52,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 62,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 52,000,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 51,300,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


پارس اتوماتیک tu5 52,700,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 50,100,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,400,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,600,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 49,800,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


پارس اتوماتیک tu5 52,700,000 50,000,000 پژو 207 دنده ای 50,100,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,400,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... اتوماتیک 51,600,000 45,626,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو تندر... دنده ای گیربکس jhq 49,800,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


اتوماتیک tu5 52,500,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 49,300,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 63,000,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 234,000,000 رانا lx 37,800,000 36,775,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,800,000...
کد خبر: ۱۶۴۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


اتوماتیک tu5 52,500,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 49,300,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 63,000,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 234,000,000 رانا lx 37,800,000 36,775,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,800,000...
کد خبر: ۱۶۴۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


اتوماتیک tu5 52,300,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 49,500,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 62,000,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 37,800,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,500,000...
کد خبر: ۱۶۴۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰


اتوماتیک tu5 51,700,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 61,000,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 37,800,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,500,000...
کد خبر: ۱۶۴۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


اتوماتیک tu5 51,500,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 60,500,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 37,000,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,000,000...
کد خبر: ۱۶۴۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶


اتوماتیک tu5 52,300,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 47,800,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 58,000,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 37,000,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,000,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 58,500,000...
کد خبر: ۱۶۴۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵


اتوماتیک tu5 52,300,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 46,700,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 56,900,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 35,500,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 49,000,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 57,900,000...
کد خبر: ۱۶۴۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


اتوماتیک tu5 52,300,000 49,972,000 پژو 207 دنده ای 46,800,000 42,972,000... پژو 207 اتوماتیک 56,300,000 49,572,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 229,000,000 رانا lx 35,500,000 36,745,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک... ای گیربکس jhq 48,600,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 57,000,000...
کد خبر: ۱۶۳۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹