برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
cross 61,600,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود... توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 75,500,000 توقف فروش رنو... تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۸۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


cross 61,600,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 74,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر...
کد خبر: ۱۶۸۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


cross 61,700,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 74,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر...
کد خبر: ۱۶۸۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,200,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 73,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 58,300,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۷۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱


cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 73,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 58,300,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۷۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 76,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 1 6 + مولتی 70,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۷۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


cross 62,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 65,500,000 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 70,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 57,000,000 40,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۷۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


cross 62,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,000,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 65,500,000 46,069,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 70,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 55,500,000 40,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


cross 61,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 43,770,000 رنو تندر پلاس دنده ای 67,000,000 42,034,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 72,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 57,000,000 40,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۷۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


cross اتوماتیک 62,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 67,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


cross اتوماتیک 64,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 67,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


cross اتوماتیک 63,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 67,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 56,300,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 63,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,300,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 54,000,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 58,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 70,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


cross اتوماتیک 57,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 53,400,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 58,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 69,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


cross اتوماتیک 56,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 53,000,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 57,500,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 68,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


cross اتوماتیک 56,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 51,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 56,700,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 67,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 49,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 49,500,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


cross اتوماتیک 54,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 48,800,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹