برچسب جستجو
برچسب: هیوندای ورنا اتوماتیک
پارس اتوماتیک tu5 61,300,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 75,500,000 توقف فروش رنو... تنوع رنگ 31,500,000 31,411,000 ساینا اتوماتیک 41,700,000 42,102,000 کوییک اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۸۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


پارس اتوماتیک tu5 61,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 31,411,000 ساینا اتوماتیک 41,700,000 42,102,000 کوییک اتوماتیک پلاس 45,500,000 45,993,000...
کد خبر: ۱۶۸۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 61,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 31,411,000 ساینا اتوماتیک 41,700,000 42,102,000 کوییک اتوماتیک پلاس 45,500,000 45,993,000...
کد خبر: ۱۶۸۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


پارس اتوماتیک tu5 62,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,100,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 31,411,000 ساینا اتوماتیک 41,500,000 42,102,000 کوییک اتوماتیک پلاس 45,500,000 45,993,000...
کد خبر: ۱۶۷۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 31,411,000 ساینا اتوماتیک 41,500,000 42,102,000 کوییک اتوماتیک پلاس 45,500,000 45,993,000...
کد خبر: ۱۶۷۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


پارس اتوماتیک tu5 64,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 74,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 76,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... 31,143,000 ساینا تنوع رنگ 30,500,000 31,411,000 ساینا اتوماتیک 40,000,000 38,539,000...
کد خبر: ۱۶۷۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 72,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... اتوماتیک 40,000,000 38,539,000 کوییک دنده ای --- 32,989,000 کوییک اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۷۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


پارس اتوماتیک tu5 63,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 71,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... اتوماتیک 40,000,000 38,539,000 کوییک دنده ای --- 32,989,000 کوییک اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


پارس اتوماتیک tu5 63,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 71,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 53,923,000 رنو کپچر 2017 -... اتوماتیک 40,000,000 38,539,000 کوییک دنده ای --- 32,989,000 کوییک اتوماتیک...
کد خبر: ۱۶۷۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


پارس اتوماتیک tu5 62,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 62,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 60,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 74,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 64,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


پارس اتوماتیک tu5 65,300,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 60,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 76,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 63,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 77,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۷۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


پارس اتوماتیک tu5 63,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 75,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,300,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


پارس اتوماتیک tu5 59,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 70,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


پارس اتوماتیک tu5 57,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 54,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 65,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 57,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,500,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 69,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


پارس اتوماتیک tu5 56,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 53,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 64,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 56,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 68,000,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


پارس اتوماتیک tu5 55,800,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 53,300,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,400,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 56,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 67,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 55,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,800,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


پارس اتوماتیک tu5 55,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,800,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,200,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


پارس اتوماتیک tu5 56,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,600,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 62,600,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 54,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... رنو تندر پلاس اتوماتیک 66,800,000 53,925,000 رنو کپچر 2017 -...
کد خبر: ۱۶۶۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹