برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
38,200,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000... 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 54,233,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۰۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


38,200,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000... 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 54,233,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۰۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


27430 38,200,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 56,300,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر... سفارشی با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر...
کد خبر: ۱۴۰۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰


رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000... تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000 39,513,000 رنو... یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000... تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000 39,513,000 رنو... یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000... تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000 39,513,000 رنو... یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000... تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر 41,300,000 39,513,000 رنو... استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر...
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


27430 38,200,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 56,300,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,453,000 رنو پارس تندر... تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز / تیپ...
کد خبر: ۱۳۹۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... h330 اتوماتیک 56,200,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... h330 اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۳۹۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,600,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... h330 اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۳۹۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 47,300,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... h330 اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... h330 اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۳۹۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


27430 38,100,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,500,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,500,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۹۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,300,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۹۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,300,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۸۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,300,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۸۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,400,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۸۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,400,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


27430 37,900,000 37,388,000 رانا lx 34,500,000 33,389,000 رنو تندر پیکاپ... کد 56405 37,300,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,400,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 46,900,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 117,000,000 توقف... اتوماتیک 56,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,453,000 رنو پارس...
کد خبر: ۱۳۸۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶