برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,600,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 47,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 53,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 56,500,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۶۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,600,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 47,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 53,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 56,500,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۶۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,600,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 47,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 53,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۶۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,500,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,000,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 53,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۶۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۶۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۵۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,576,000 رنو... تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,600,000 47,484,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو کپچر 2016... 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو پارس تندر...
کد خبر: ۱۴۵۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۵۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۵۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


فنگ h30 cross اتوماتیک 48,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000... 35,576,000 رنو تندر e2 40,300,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2... 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 52,000,000 48,131,000 رنو... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,671,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۵۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


49,000,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 41,500,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,900,000 39,626,000... وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه...
کد خبر: ۱۴۵۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


49,000,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 41,500,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,900,000 39,626,000... وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه...
کد خبر: ۱۴۵۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱


49,000,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 41,500,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,600,000 39,626,000... وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه...
کد خبر: ۱۴۵۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰


49,000,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,700,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 41,500,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,600,000 39,626,000... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۵۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹


49,200,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,200,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 40,900,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,000,000 39,626,000... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۵۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


49,200,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,200,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 40,900,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,000,000 39,626,000... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۵۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


49,200,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2... 40,200,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک e2 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... رنو تندر e2 40,900,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,000,000 39,626,000... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۴۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 49,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,200,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک... e2 49,200,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 --- 48,131,000... برلیانس h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,566,000...
کد خبر: ۱۴۴۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 49,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک... e2 49,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 --- 48,131,000... برلیانس h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000...
کد خبر: ۱۴۴۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 49,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک... e2 49,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 --- 48,131,000... برلیانس h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000...
کد خبر: ۱۴۴۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱