برچسب جستجو
برچسب: MID نیسان قشقایی
و x4 مدل 28i تیپ exclusive 465,000,000 489,000,000 نیسان -... nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان... جوک - اسکای پک 2017 135,000,000 138,000,000 نیسان جوک -... پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 178,000,000...
کد خبر: ۱۵۰۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲


489,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 135,000,000 138,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 178,000,000 182,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ...
کد خبر: ۱۵۰۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰


489,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 135,000,000 138,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 178,000,000 182,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ...
کد خبر: ۱۵۰۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


ام و x4 مدل 28i تیپ exclusive 465,000,000 489,000,000 نیسان... نیسان جوک - اسکای پک 2017 135,000,000 138,000,000 نیسان جوک... - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017... 178,000,000 182,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ یانگ -...
کد خبر: ۱۵۰۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


ام و x4 مدل 28i تیپ exclusive 465,000,000 489,000,000 نیسان... نیسان جوک - اسکای پک 2017 133,000,000 133,000,000 نیسان جوک... - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017... 176,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ یانگ -...
کد خبر: ۱۵۰۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


ام و x4 مدل 28i تیپ exclusive 465,000,000 489,000,000 نیسان... نیسان جوک - اسکای پک 2017 133,000,000 133,000,000 نیسان جوک... - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017... 176,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ یانگ -...
کد خبر: ۱۵۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 133,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 150,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 176,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 248,000,000 248,000,000 سانگ یانگ...
کد خبر: ۱۴۹۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 سانگ یانگ...
کد خبر: ۱۴۹۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 سانگ یانگ...
کد خبر: ۱۴۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


تیپ exclusive 470,000,000 489,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت... بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک... 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000... نیسان جوک - اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017...
کد خبر: ۱۴۹۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


218,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو...
کد خبر: ۱۴۹۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲


218,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو...
کد خبر: ۱۴۹۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


2017 212,000,000 199,500,000 رنو کولئوس 2018 --- 218,000,000 نیسان -... nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان... جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان جوک -... پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 175,000,000...
کد خبر: ۱۴۸۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


218,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو...
کد خبر: ۱۴۸۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


218,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو...
کد خبر: ۱۴۸۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


218,000,000 نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000... نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک -... اسپورت 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو...
کد خبر: ۱۴۸۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


2017 213,000,000 199,500,000 رنو کولئوس 2018 --- 218,000,000 نیسان -... nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان... جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان جوک -... پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 175,000,000...
کد خبر: ۱۴۸۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو -...
کد خبر: ۱۴۸۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو -...
کد خبر: ۱۴۸۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 130,000,000 133,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 147,000,000 149,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 175,000,000 176,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 239,500,000 248,000,000 آلفارومئو -...
کد خبر: ۱۴۸۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳