برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 44,300,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- به زودی رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۰۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲


46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000...
کد خبر: ۱۵۰۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰


46,500,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000...
کد خبر: ۱۵۰۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


46,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000 40,632,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۰۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


46,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000 40,632,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۰۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


46,500,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000 40,632,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


46,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,000,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 43,700,000 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 42,700,000 40,632,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۹۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


46,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای --- 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 42,700,000...
کد خبر: ۱۴۹۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


46,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,484,000 رنو تندر... پلاس دنده ای --- 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 42,700,000...
کد خبر: ۱۴۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


اتوماتیک 47,000,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر... 90 40,200,000 38,671,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,800,000 47,484,000 رنو... تندر پلاس دنده ای --- 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... تندر 90 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,000,000 40,632,000 رنو...
کد خبر: ۱۴۹۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90 40,500,000 38,671,000... رنو تندر 90 اتوماتیک 48,600,000 47,484,000 رنو تندر پلاس دنده... ای --- 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000 48,131,000 رنو... 44,538,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,900,000 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000...
کد خبر: ۱۴۹۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲


رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,576,000 رنو تندر 90 40,300,000 38,671,000... رنو تندر 90 اتوماتیک 49,000,000 47,484,000 رنو تندر پلاس دنده... ای --- 40,631,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,300,000 48,131,000 رنو... 44,538,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,900,000 54,346,000 رنو تندر 90 41,500,000...
کد خبر: ۱۴۹۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


رنو تندر پیکاپ 35,700,000 35,576,000 رنو تندر e2 39,900,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,800,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... رنو تندر e2 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,632,000... ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1...
کد خبر: ۱۴۸۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,000,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... رنو تندر e2 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,632,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۸۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,000,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... رنو تندر e2 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,632,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۸۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,000,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... رنو تندر e2 41,500,000 38,703,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,632,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۸۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 39,900,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,100,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... ای 46,500,000 44,506,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,600,000 54,346,000 رنو تندر... e2 41,600,000 38,671,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,600,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۸۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 39,900,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,100,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... ای 46,500,000 44,506,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,600,000 54,346,000 رنو تندر... e2 41,600,000 38,671,000 رنو پارس تندر 43,200,000 40,600,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۸۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... ای 46,500,000 44,506,000 برلیانس h330 اتوماتیک 56,000,000 54,346,000 رنو تندر... e2 41,600,000 38,671,000 رنو پارس تندر 43,600,000 40,600,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۸۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... ای 46,500,000 44,506,000 برلیانس h330 اتوماتیک 56,000,000 54,346,000 رنو تندر... e2 41,600,000 38,671,000 رنو پارس تندر 43,600,000 40,600,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۸۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳