برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,300,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,700,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 40,000,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,300,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,700,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 40,000,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,300,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 40,000,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,700,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,500,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 40,000,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,700,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,500,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


h30 cross اتوماتیک 45,400,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


h30 cross اتوماتیک 45,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


h30 cross اتوماتیک 45,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


h30 cross اتوماتیک 45,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


h30 cross اتوماتیک 45,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90 41,100,000 39,496,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


h30 cross اتوماتیک 45,500,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... 57,500,000 56,300,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۱۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


فنگ h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000... 35,577,000 رنو تندر 90 39,700,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,700,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,632,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 51,500,000 48,132,000 رنو کپچر 2016 107,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۱۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


فنگ h30 cross اتوماتیک 45,600,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000... 35,577,000 رنو تندر 90 39,700,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,700,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,632,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 51,500,000 48,132,000 رنو کپچر 2016 107,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۱۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


فنگ h30 cross اتوماتیک 45,900,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 36,400,000... 35,577,000 رنو تندر 90 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,632,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 51,500,000 48,132,000 رنو کپچر 2016 109,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۱۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 45,800,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ... 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90 39,900,000 38,672,000 رنو تندر 90... اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,632,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,100,000 48,132,000 رنو کپچر 2016 109,000,000...
کد خبر: ۱۵۱۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ... 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90 39,900,000 38,672,000 رنو تندر 90... اتوماتیک 49,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,632,000... رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,100,000 48,132,000 رنو کپچر 2016 109,000,000...
کد خبر: ۱۵۱۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 44,300,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- 57,500,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۵۱۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 44,300,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- به زودی رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۱۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 44,300,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- به زودی رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۰۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


46,100,000 45,432,000 رنو تندر پیکاپ 35,600,000 35,577,000 رنو تندر 90... 40,000,000 38,672,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000 47,485,000 رنو تندر... پلاس دنده ای 44,300,000 40,632,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 51,000,000... 54,346,000 برلیانس کراس c3 اتوماتیک --- به زودی رنو تندر...
کد خبر: ۱۵۰۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴