برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر اتوماتیک
اتوماتیک tu5 90,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 85,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


اتوماتیک tu5 91,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 85,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 107,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


اتوماتیک tu5 93,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 86,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 82,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


اتوماتیک tu5 92,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 86,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 82,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


اتوماتیک tu5 88,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 83,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 101,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 81,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 81,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


اتوماتیک tu5 93,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 109,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 98,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 112,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 91,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 82,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


پارس اتوماتیک tu5 95,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 88,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 90,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,700,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 89,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


پارس اتوماتیک tu5 103,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 109,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 91,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 77,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 103,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 109,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 91,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 77,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۱۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


پارس اتوماتیک tu5 100,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 107,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 88,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 75,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۱۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


پارس اتوماتیک tu5 97,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 89,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 72,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 72,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 104,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 86,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 68,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


پارس اتوماتیک tu5 95,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 93,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 68,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 82,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


پارس اتوماتیک tu5 90,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 81,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 64,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 79,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


پارس اتوماتیک tu5 86,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 80,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 97,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 77,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 61,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 75,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


پارس اتوماتیک tu5 84,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 78,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 95,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 75,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 60,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 72,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


پارس اتوماتیک tu5 80,600,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 74,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 92,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... فنگ h30 cross 73,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 50,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده...
کد خبر: ۱۷۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷