برچسب جستجو
برچسب: E1 تندر
h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش... + مولتی 116,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 85,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۷۳۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 91,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف فروش... + مولتی 117,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 85,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۷۳۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


h30 cross 82,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف فروش... + مولتی 117,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 86,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


h30 cross 82,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 84,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 89,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش... 6 + مولتی 116,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 85,000,000 44,248,000...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


h30 cross 81,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 81,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 106,000,000 توقف فروش... 6 + مولتی 113,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 82,000,000 44,248,000...
کد خبر: ۱۷۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 80,000,000 39,162,000 رنو... تندر e2 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای... 92,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف فروش... رنو تندر 90 87,000,000 44,248,000 رنو پارس تندر 91,000,000 48,264,000...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


فنگ h30 cross 91,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 82,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 95,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 115,000,000 توقف... 67,796,000 رنو تندر 90 88,000,000 44,248,000 رنو پارس تندر 92,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


فنگ h30 cross 90,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,700,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف... 67,796,000 رنو تندر 90 86,000,000 44,248,000 رنو پارس تندر 88,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


فنگ h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 76,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف... 67,796,000 رنو تندر 90 86,500,000 44,248,000 رنو پارس تندر 90,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


فنگ h30 cross 91,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 77,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 107,000,000 توقف... 6 + مولتی 112,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 86,000,000 44,248,000...
کد خبر: ۱۷۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


فنگ h30 cross 91,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 77,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 85,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 107,000,000 توقف... 6 + مولتی 112,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 86,000,000 44,248,000...
کد خبر: ۱۷۱۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


فنگ h30 cross 88,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 75,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 105,000,000 توقف... + مولتی 110,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 83,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۷۱۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


فنگ h30 cross 89,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 72,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 105,000,000 توقف... 1 6 + مولتی 108,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 84,000,000...
کد خبر: ۱۷۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


فنگ h30 cross 89,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 72,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف... 1 6 + مولتی 111,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 84,000,000...
کد خبر: ۱۷۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


فنگ h30 cross 86,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 68,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 83,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 111,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


فنگ h30 cross 84,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 68,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 82,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 111,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


فنگ h30 cross 81,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 64,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 79,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 99,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 103,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


فنگ h30 cross 77,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 61,500,000 39,162,000... رنو تندر e2 75,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 78,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 91,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 96,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


فنگ h30 cross 75,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 60,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 72,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 78,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 90,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 92,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


فنگ h30 cross 73,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 50,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 74,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 89,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 88,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷