برچسب جستجو
برچسب: چری ویانا
s اسپورت 154,000,000 149,110,000 چری آریزو 5 دنده ای 130,000,000... 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 166,000,000 155,930,000 چری آریزو 6... turbo --- به زودی چری تیگو 5 آپشنال il 191,000,000... --- چری تیگو 5 آپشنال ie 200,000,000 198,400,000 چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


s اسپورت 154,000,000 149,110,000 چری آریزو 5 دنده ای 130,000,000... 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 166,000,000 155,930,000 چری آریزو 6... turbo --- به زودی چری تیگو 5 آپشنال il 191,000,000... --- چری تیگو 5 آپشنال ie 200,000,000 198,400,000 چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


s اسپورت 154,000,000 149,110,000 چری آریزو 5 دنده ای 130,000,000... 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 166,000,000 155,930,000 چری آریزو 6... turbo --- به زودی چری تیگو 5 آپشنال il 191,000,000... --- چری تیگو 5 آپشنال ie 200,000,000 198,400,000 چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


s / اسپورت لاکچری 50,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک... ام وی ام x33 s اسپورت 155,000,000 149,110,000 چری آریزو... 5 دنده ای 129,000,000 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 165,000,000... 155,930,000 چری آریزو 6 turbo --- به زودی چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


s / اسپورت لاکچری 50,000,000 64,945,000 mvm 315 هاچ بک... ام وی ام x33 s اسپورت 148,000,000 149,110,000 چری آریزو... 5 دنده ای 125,000,000 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 157,000,000... 155,930,000 چری آریزو 6 turbo --- به زودی چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


s / اسپورت لاکچری 50,000,000 64,945,000 mvm 315 هاچ بک... ام وی ام x33 s اسپورت 175,000,000 149,110,000 چری آریزو... 5 دنده ای 124,000,000 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 170,000,000... 155,930,000 چری آریزو 6 turbo --- به زودی چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


لاکچری 55,000,000 64,945,000 mvm 315 هاچ بک 88,000,000 89,125,000 ام... x33 s اسپورت 180,000,000 149,110,000 چری آریزو 5 دنده ای... 126,000,000 125,550,000 چری آریزو 5 turbo 173,000,000 155,930,000 چری آریزو... 6 turbo --- به زودی چری تیگو 5 آپشنال il...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


تومان قیمت کارخانه تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری... s اسپورت 165,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 105,000,000... 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 155,000,000 100,600,000 چری تیگو 5... آپشنال il 167,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 177,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


تومان قیمت کارخانه تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری... s اسپورت 165,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 105,000,000... 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 155,000,000 100,600,000 چری تیگو 5... آپشنال il 170,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 180,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری 50,000,000 41,900,000 mvm... 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 103,000,000 81,000,000 چری آریزو... 5 turbo 155,000,000 100,600,000 چری تیگو 5 آپشنال il 175,000,000... 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 185,000,000 128,200,000 چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری 50,000,000 41,900,000 mvm... 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 103,000,000 81,000,000 چری آریزو... 5 turbo 155,000,000 100,600,000 چری تیگو 5 آپشنال il 175,000,000... 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 185,000,000 128,200,000 چری تیگو...
کد خبر: ۱۷۱۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


mvm 110 s / اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000 mvm 315... چری آریزو 5 دنده ای 98,000,000 81,000,000 چری آریزو 5... turbo 139,000,000 100,600,000 چری تیگو 5 آپشنال il 156,000,000 122,100,000... چری تیگو 5 آپشنال ie 165,000,000 128,200,000 چری تیگو 7...
کد خبر: ۱۷۱۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


کارخانه تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000... 140,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 98,000,000 81,000,000 چری... آریزو 5 turbo 139,000,000 100,600,000 چری تیگو 5 آپشنال il... 160,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 170,000,000 128,200,000 چری...
کد خبر: ۱۷۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


کارخانه تومان mvm 110 s / اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000... 140,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده ای 98,000,000 81,000,000 چری... آریزو 5 turbo 139,000,000 100,600,000 چری تیگو 5 آپشنال il... 160,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال ie 170,000,000 128,200,000 چری...
کد خبر: ۱۷۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


/ اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 70,000,000... وی ام x33 s اسپورت 135,000,000 96,200,000 چری آریزو 5... دنده ای 97,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 136,000,000 100,600,000... چری تیگو 5 آپشنال il 158,000,000 122,100,000 چری تیگو 5...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


/ اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 69,000,000... وی ام x33 s اسپورت 129,000,000 96,200,000 چری آریزو 5... دنده ای 94,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 130,000,000 100,600,000... چری تیگو 5 آپشنال il 150,000,000 122,100,000 چری تیگو 5...
کد خبر: ۱۷۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


/ اسپورت لاکچری 45,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 69,000,000... وی ام x33 s اسپورت 129,000,000 96,200,000 چری آریزو 5... دنده ای 94,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 130,000,000 100,600,000... چری تیگو 5 آپشنال il 150,000,000 122,100,000 چری تیگو 5...
کد خبر: ۱۷۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


/ اسپورت لاکچری 43,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 67,000,000... وی ام x33 s اسپورت 125,000,000 96,200,000 چری آریزو 5... دنده ای 92,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 127,000,000 100,600,000... چری تیگو 5 آپشنال il 145,000,000 122,100,000 چری تیگو 5...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


اسپورت لاکچری 43,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 64,000,000 57,500,000... ام x33 s اسپورت 116,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده... ای 89,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 120,000,000 100,600,000 چری... تیگو 5 آپشنال il 138,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال...
کد خبر: ۱۷۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


اسپورت لاکچری 43,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 64,000,000 57,500,000... ام x33 s اسپورت 116,000,000 96,200,000 چری آریزو 5 دنده... ای 89,500,000 81,000,000 چری آریزو 5 turbo 120,000,000 100,600,000 چری... تیگو 5 آپشنال il 138,000,000 122,100,000 چری تیگو 5 آپشنال...
کد خبر: ۱۷۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷