برچسب جستجو
برچسب: هیوندای آوانته معمولی
هیوندای i20 210,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 198,000,000 توقف فروش... هیوندای النترا 2018 370,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 485,000,000 248,000,000... هیوندای توسان tl 495,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 550,000,000 357,000,000... هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت بازار...
کد خبر: ۱۷۳۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


هیوندای i20 210,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 198,000,000 توقف فروش... هیوندای النترا 2018 370,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 485,000,000 248,000,000... هیوندای توسان tl 495,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 550,000,000 357,000,000... هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت بازار...
کد خبر: ۱۷۳۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


هیوندای i20 210,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 198,000,000 توقف فروش... هیوندای النترا 2018 370,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 485,000,000 248,000,000... هیوندای توسان tl 495,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 550,000,000 357,000,000... هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت بازار...
کد خبر: ۱۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


زودی هیوندای i20 209,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 193,000,000 توقف... فروش هیوندای النترا 2018 370,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 485,000,000... 248,000,000 هیوندای توسان tl 495,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 550,000,000... 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


زودی هیوندای i20 206,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 190,000,000 توقف... فروش هیوندای النترا 2018 370,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 485,000,000... 248,000,000 هیوندای توسان tl 495,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 550,000,000... 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 910,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت...
کد خبر: ۱۷۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


زودی هیوندای i20 210,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 202,000,000 توقف... فروش هیوندای النترا 2018 380,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 510,000,000... 248,000,000 هیوندای توسان tl 500,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 540,000,000... 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 950,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


150,000,000 138,000,000 جک s5 اتوماتیک 219,000,000 به زودی هیوندای i20... 225,000,000 توقف فروش هیوندای اکسنت 21,400,000 توقف فروش هیوندای النترا... 2018 390,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 500,000,000 248,000,000 هیوندای توسان... tl 540,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 585,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


144,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 202,000,000 123,500,000 هیوندای i20 209,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 200,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 355,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 420,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 515,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 550,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 1,000,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


146,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 206,000,000 123,500,000 هیوندای i20 210,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 203,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 358,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 420,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 515,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 550,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 1,000,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


123,500,000 هیوندای i20 203,000,000 115,000,000 هیوندای اکسنت 198,000,000 114,900,000 هیوندای... النترا 2018 343,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 408,000,000 248,000,000 هیوندای... توسان tl 498,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 535,000,000 357,000,000 هیوندای... وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش هیوندای - hyundai...
کد خبر: ۱۷۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


123,500,000 هیوندای i20 203,000,000 115,000,000 هیوندای اکسنت 198,000,000 114,900,000 هیوندای... النترا 2018 343,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 408,000,000 248,000,000 هیوندای... توسان tl 498,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 535,000,000 357,000,000 هیوندای... وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش هیوندای - hyundai...
کد خبر: ۱۷۱۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


هیوندای i20 190,000,000 115,000,000 هیوندای اکسنت 185,000,000 114,900,000 هیوندای النترا... 2018 338,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000 هیوندای توسان... tl 480,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 510,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا... در بازار و نمایندگی های فروش هیوندای - hyundai نام...
کد خبر: ۱۷۱۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


195,000,000 123,500,000 هیوندای i20 190,000,000 115,000,000 هیوندای اکسنت 185,000,000 114,900,000... هیوندای النترا 2018 338,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000... هیوندای توسان tl 480,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 510,000,000 357,000,000... هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت بازار...
کد خبر: ۱۷۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


196,000,000 123,500,000 هیوندای i20 190,000,000 115,000,000 هیوندای اکسنت 185,000,000 114,900,000... هیوندای النترا 2018 340,000,000 204,500,000 هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000... هیوندای توسان tl 480,000,000 278,000,000 هیوندای سانتافه dm 515,000,000 357,000,000... هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000 کارمانیا نام خودرو قیمت بازار...
کد خبر: ۱۷۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


130,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 198,000,000 123,500,000 هیوندای i20 194,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 187,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 340,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 470,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 505,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


122,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 191,000,000 123,500,000 هیوندای i20 194,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 187,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 340,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 470,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 505,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


120,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 181,000,000 123,500,000 هیوندای i20 188,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 177,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 330,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 400,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 470,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 505,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 900,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


115,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 175,000,000 123,500,000 هیوندای i20 179,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 170,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 325,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 390,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 460,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 495,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 890,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


114,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 167,000,000 123,500,000 هیوندای i20 174,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 165,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 325,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 390,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 460,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 495,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 890,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


112,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 165,000,000 123,500,000 هیوندای i20 174,000,000... 115,000,000 هیوندای اکسنت 165,000,000 114,900,000 هیوندای النترا 2018 325,000,000 204,500,000... هیوندای سوناتا lf 390,000,000 248,000,000 هیوندای توسان tl 460,000,000 278,000,000... هیوندای سانتافه dm 495,000,000 357,000,000 هیوندای آزرا 2018 890,000,000 379,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷