برچسب جستجو
برچسب: مقتدایی
کردند در این دیدار فرهاد مجد کرمانشاهی مجتبی مقتدایی بهروز...
کد خبر: ۲۱۳۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


روحیه و انگیزه دادند مجتبی مقتدایی بازیکن آبادانی تیم نفت...
کد خبر: ۲۱۳۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


گل خورده شد و بارها توسط نفوذهای مجتبی مقتدایی از... ۴۶ مجتبی مقتدایی محمدمهدی احمدی میثم تهی دست سجاد جعفری...
کد خبر: ۲۱۳۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


در این بازی فرهاد مجد مجتبی مقتدایی مصطفی ناییج پور...
کد خبر: ۲۱۲۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


"مجتبی مقتدایی و عباس بوعذار" و در ترکیب اصلی تیم...
کد خبر: ۲۱۱۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


به پایان رسید در این دیدار احمد گوهری مجتبی مقتدایی...
کد خبر: ۲۱۱۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


سال در تصاحب شهرداری اهواز بود و با انتصاب مقتدایی...
کد خبر: ۲۱۰۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


گوهری مصطفی نائیج پور مجتبی مقتدایی بهروز نوروزی فرد سجاد...
کد خبر: ۲۱۰۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


از افراد برجسته استان همچون سردار شاهوارپور مقتدایی و حجت...
کد خبر: ۲۱۰۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


محمدمهدی احمدی نیما انتظاری میثم تهیدست مهران امیری مجتبی مقتدایی...
کد خبر: ۲۰۹۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


در این فصل بازیکنانی همچون فرهاد مجد کرمانشاهی مجتبی مقتدایی...
کد خبر: ۲۰۸۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


مجتبی مقتدایی و میثم تهیدست مس کرمان بهروز نوروزی فرد...
کد خبر: ۲۰۸۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


امین جهان کهن مجتبی مقتدایی و چند بازیکن دیگر را...
کد خبر: ۲۰۸۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


امین جهان کهن مجتبی مقتدایی و چند بازیکن دیگر را...
کد خبر: ۲۰۸۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


انتظاری مجتبی مقتدایی آرمان اکوان و فرهاد کرمانشاهی را به...
کد خبر: ۲۰۷۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


انتظاری مجتبی مقتدایی آرمان اکوان و فرهاد کرمانشاهی به توافق...
کد خبر: ۲۰۷۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


بازیکنانی همچون نیما انتظاری فرهاد کرمانشاهی مجتبی مقتدایی و آرمان...
کد خبر: ۲۰۷۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


می کند عبدالکاظم طالقانی اظهار کرد زمانی که مقتدایی استاندار...
کد خبر: ۲۰۲۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


باید افرادی مانند دهکردی و مقتدایی داشته باشیم تا از...
کد خبر: ۱۹۰۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


عبدالحسین مقتدایی استاندار سابق خوزستان همایون یوسفی نماینده اهواز علی...
کد خبر: ۱۹۰۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰