به گزارش خوزنیوز و به نقل از   شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علیرضا نیکزاد" با بیان این که مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان با حضور در فرمانداری شهرستان های بهبهان و آغا جاری مشکلات کشاورزان حوضه مارون را مورد بررسی قرار دادند از حضور فرماندار بهبهان، نماینده مردم شهرستان های بهبهان  و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون، معاونان و مدیران حوضه، مدیرامور آب منطقه شرق خوزستان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان و نمایندگان کشاورزان منطقه در این نشست خبر داد.