تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
کد خبر: ۲۱۸۴۲۱
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
 
گوشت گرم گوساله و گوسفندی

گوشت گرم گوساله و گوسفندی

قلوه گاه بی استخوان گوسفندی
۷۸/۰۰۰
راسته با استخوان گوسفندی
۱۲۱/۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه
۱۳۴/۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی
 ۱۳۵/۰۰۰ 
سردست پاک کرده گوساله
۱۱۹/۰۰۰
ران پاک کرده گوساله
۱۲۱/۰۰۰
راسته پاک کرده گوساله
۱۲۱/۰۰۰
گردن گوسفندی
۱۱۳/۰۰۰
گردن گوساله
۱۱۴/۲۰۰
قلوه گاه گوساله
۷۹/۵۰۰
قلم گوساله
۱۲/۰۰۰
فیله پاک کرده گوساله
۱۶۶/۸۰۰
سردست گوسفندی
۱۱۶/۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی
۷۶/۶۰۰
دمبالیچه گوساله
۷۸/۴۰۰
ماهیچه گوساله
۱۲۱/۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی
۱۱۲/۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند
۱۱۶/۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی
۱۱۸/۰۰۰
سرسینه گوساله
۱۵۰/۰۰۰
مرغ

مرغ

مرغ کامل
۲۰/۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
۴۳/۲۰۰
مغز ران بدون پوست
۴۶/۶۰۰
فیله مرغ
۶۶/۰۰۰
شنیتسل بدون آرد
۵۱/۳۰۰
پای مرغ
۷/۵۰۰
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۲/۶۰۰
جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی
۷/۳۰۰
دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۳/۱۰۰
سینه مرغ سوخاری
۴۱/۵۰۰
مرغ کنتاکی
۴۱/۵۰۰
پا چینی ۱۰ عددی مرغ
۴۱/۵۰۰
جوجه کباب بااستخوان ساده
۴۳/۹۰۰
جوجه کباب بی استخوان
۵۳/۳۰۰
جوجه چینی
۶۳/۳۰۰
گردن مرغ بدون پوست
۱۲/۳۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۳۵/۹۰۰
بازوی کبابی ساده
۳۵/۰۰۰
بال کبابی ساده
۳۶/۸۰۰
ران و سینه بدون پوست
۴۱/۷۰۰
حبوبات

حبوبات

عدس ریز
درجه ۱: ۲۱/۰۰۰ 
درجه ۲: ۱۸/۰۰۰
لپه ریز تبریز
درجه ۱: ۳۵/۵۰۰
درجه ۲: ۳۱/۵۰۰
لوبیا قرمزجگری
درجه ۱: ۲۶/۵۰۰
درجه ۲: ۲۳/۵۰۰
جو پوست کنده
درجه ۱: ۸/۸۰۰
درجه ۲: ۷/۸۰۰
نخود و لوبیا
درجه ۱: ۲۱/۳۰۰
درجه ۲: ۱۸/۳۰۰
دال عدس
درجه ۱: ۲۲/۰۰۰
درجه ۲: ۲۰/۰۰۰
لوبیا چشم بلبلی
درجه ۱: ۲۹/۰۰۰
درجه ۲: ۲۶/۰۰۰
لوبیا چیتی
درجه ۱: ۳۰/۰۰۰
درجه ۲: ۲۷/۰۰۰
لوبیا سفید
درجه ۱: ۲۲/۰۰۰
درجه ۲: ۱۹/۰۰۰
نخود
درجه ۱: ۲۱/۰۰۰
درجه ۲: ۱۸/۰۰۰
ماش
درجه۱: ۲۶/۰۰۰
درجه ۲: ۲۲/۰۰۰
لیمو عمانی
درجه ۱: ۹۳/۰۰۰
درجه ۲: ۸۳/۰۰۰
سویا
درجه ۱: ۱۹/۵۰۰
درجه ۲: ۱۷/۵۰۰
لپه باقلازرد
درجه ۱: ۲۷/۰۰۰
درجه ۲: ۲۳/۰۰۰
گندم پوست کنده
درجه ۱: ۹/۰۰۰
درجه ۲: ۸/۰۰۰
لپه باقلاسبز( ۴۵۰ گرمی )
درجه ۱: ۲۱/۹۰۰ 
درجه ۲: ۲۰/۹۰۰ 
خشکبار

خشکبار

انجیر خشک معمولی
درجه ۱: ۷۵/۰۰۰ 
درجه ۲: ۶۵/۰۰۰ 
بادام با پوست
درجه ۱: ۵۵/۰۰۰ 
درجه ۲: ۵۰/۰۰۰ 
پسته اکبری
درجه ۱: ۱۲۹/۰۰۰ 
درجه ۲: ۱۸۲/۰۰۰ 
توت خشک سفید
درجه ۱: ۱۲۰/۰۰۰
درجه ۲: ۹۰/۰۰۰ 
سنجد
درجه ۱: ۳۵/۰۰۰ 
درجه ۲: ۳۲/۰۰۰ 
کشمش سبز معمولی
درجه ۱: ۶۹/۰۰۰ 
درجه ۲: ۶۰/۰۰۰  
مغز گردو
درجه ۱: ۱۸۵/۰۰۰ 
درجه ۲: ۱۶۵/۰۰۰
مغز فندق شور
درجه ۱: ۲۹۰/۰۰۰ 
درجه ۲: ۲۷۰/۰۰۰ 
برگ قیسی سکه ای
درجه ۱: ۶۳/۰۰۰ 
درجه ۲: ۵۳/۰۰۰ 
سویا آجیلی
درجه ۱: ۲۹/۵۰۰ 
درجه ۲: ۲۷/۹۰۰ 
پودر نارگیل
درجه ۱: ۵۸/۰۰۰ 
درجه ۲: ۵۰/۰۰۰ 
بادام هندی
درجه ۱: ۲۸۸/۰۰۰ 
درجه ۲: ۲۶۸/۰۰۰
تخمه آفتابگردان شمشیری
درجه ۱: ۳۳/۰۰۰ 
درجه ۲: ۳۱/۰۰۰ 
تخم شربتی
درجه ۱: ۳۸/۰۰۰
درجه ۲: ۳۳/۰۰۰ 
نخودچی دو آتیشه شور
درجه ۱: ۴۲/۰۰۰ 
درجه ۲: ۳۸/۰۰۰ 
کنجد خام سفید
درجه ۱: ۵۲/۰۰۰ 
درجه ۲: ۴۷/۰۰۰ 
شاهدانه
درجه ۱: ۵۶/۰۰۰ 
درجه ۲: ۵۰/۰۰۰ 
تخمه کدو گوشتی
درجه ۱: ۷۴/۰۰۰ 
درجه ۲: ۷۰/۰۰۰ 
برگ هلو
درجه ۱: ۲۶/۵۰۰ 
درجه ۲: ۲۱/۰۰۰ 
برگ زرد آلو ممتاز(زرین )
درجه ۱: ۵۵/۰۰۰ 
درجه ۲: ۴۵/۰۰۰ 
میوه

میوه

لیمو ترش سنگی
۱۶/۸۰۰
نارنگی انواع
۱۴/۵۰۰
پرتقال توسرخ انواع
۱۲/۹۵۰
لیمو شیرین
۱۴/۲۰۰
به
۱۴/۲۰۰
موز انواع
۲۸/۰۰۰
هندوانه زیر ۴ کیلو گرم
۲/۵۰۰
سیب قرمز لبنان
۸/۹۰۰
انواع انگور
۱۴/۹۰۰
انار آبگیری
۸/۰۰۰
خیار گلخانه ای
۱۲/۵۰۰
پرتقال تامسون جنوب
۱۴/۵۰۰
گلابی انواع
۱۷/۰۰۰
انار
۱۶/۲۰۰
توت فرنگی
۲۸/۰۰۰
پرتقال تامسون شمال
۱۱/۸۰۰
خرما

خرما

چیپس خرما
درجه۱ :۱۱/۰۰۰
درجه ۲: ۹/۰۰۰ 
خرما پیارم
درجه ۱: ۵۹/۰۰۰
درجه ۲ :۴۹/۰۰۰ 
خرما بیزو
درجه ۱: ۳۰/۰۰۰ 
درجه ۲ :۲۷/۰۰۰ 
خرما آلویی
درجه ۱: ۲۸/۰۰۰
درجه ۲ : ۲۵/۰۰۰ 
خرما ربی ممتاز
درجه ۱ : ۲۸/۰۰۰
درجه ۲: ۲۵/۰۰۰
خرما دشتستان و کبکاب
درجه ۱: ۱۷/۰۰۰ 
درجه ۲: ۱۴/۰۰۰ 
خرماخاصویی(شهددار)
درجه ۱: ۲۳/۵۰۰
درجه ۲: ۲۰/۵۰۰
خرما خاصویی(نیمه خشک)
درجه ۱: ۲۴/۵۰۰
درجه ۲: ۲۲/۰۰۰
خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)
درجه ۱: ۱۴/۰۰۰ 
درجه ۲: ۱۲/۰۰۰ 
رطب زرد طلایی( خشتی)
درجه ۱: ۱۹/۹۰۰ 
درجه ۲: ۱۸/۵۰۰ 
خارک پاک شده (بدون خوشه)
درجه ۱: ۱۲/۵۰۰ 
درجه ۲: ۱۰/۵۰۰ 
خرما زاهدی
 درجه۱: ۲۳/۹۰۰
 درجه ۲: ۲۱/۰۰۰
رطب مضافتی ممتاز بم( سه رج )
 درجه ۱: ۲۵/۵۰۰
خرما کبکاب شسته ( زیر ۱۰۰۰ گرم )
درجه۱ :۲۸/۵۰۰
خرما کلیته (کارتنی)
درجه ۱ :۱۶/۰۰۰
درجه ۲: ۱۲/۰۰۰
تخم مرغ(بسته بندی و غیر بسته بندی)

تخم مرغ(بسته بندی و غیر بسته بندی)

تخم مرغ بسته 20 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده:۲۸/۶۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی
بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:۲۰/۵۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده  : ۳۵/۰۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی
غیر بسته بندی : ۱۶/۹۰۰
تخم مرغ بسته ۶ عددی
 شانه خمیری شرینگ شده: ۸/۶۰۰ 
تخم مرغ بسته ۹ عددی
 شانه‌ خمیری شرینگ شده:۱۲/۵۰۰
محصولات منجمد نیمه آماده

محصولات منجمد نیمه آماده

سیر حبه‌ای منجمد
۱۷/۵۰۰
فلفل دلمه سبز منجمد
۷/۵۰۰
توت فرنگی منجمد
۲۲/۰۰۰
آلبالو با هسته
۲۵/۰۰۰
انواع سبزی منجمد
 ۱۲/۵۰۰
غوره منجمد
۱۱/۰۰۰
تره فرنگی منجمد ( خرد شده )
۶/۰۰۰
سیب زمینی خلالی
۱۵/۰۰۰
سبزیجات مخلوط
۲۷/۹۰۰
ذرت شیرین نیمه آماده
۳۷/۸۰۰
هویج خرد شده
۱۰/۵۰۰
نخود فرنگی
۳۲/۰۰۰
لپه باقلا سبز
۴۹/۰۰۰
لوبیا سبز (خرد شده)
۱۷/۰۰۰
کرفس خرد شده
۹/۰۰۰
بلال با غلاف(منجمد)
۱۰/۰۰۰
پنیرفله سنتی و صنعتی

پنیرفله سنتی و صنعتی

پنیرتبریز درجه ۱ وکم چرب
۴۱/۰۰۰
پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی
۴۱/۰۰۰
پنیرگوسفندی لیقوان درجه یک
۵۵/۰۰۰
پنیرگوسفندی سوپر لیقوان
۶۳/۰۰۰
پنیرسفیدپاستوریزه ایرانیuf (کم چرب )
۲۴/۵۰۰
پنیرلاکتیکی پاستورریزه
۳۳/۵۰۰
پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی
مرجع / باشگاه خبرنگاران
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار