تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
کد خبر: ۲۰۷۰۷۴
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
 جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۹مهر ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه9مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی پایه ۱۱ رشته تاسیسات ساختمان فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه تابلو برق پایه ۱۲ رشته برق شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک پایه ۱۲ رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مبانی هنر تجسمی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس دوم چشمه معرفت بخش دوم پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی درس دوم خوب جهان را ببین قسمت دوم پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس دوم عجایب صنع حق تعالی بخش دوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ۱ یکاها پایه۱۰رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۱ یکاها پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسطه دوره اول تدریس خواهد شد.

ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار