آخرین اخبار خوزستان
باوجود اعلام قبلی تاخیر در بازگشایی مدارس استان؛

مدیرکل آموزش و پرورش: بازگشایی مدارس در خوزستان ۱۵ شهریور است

مدیرکل آموزش و پرورش: بازگشایی مدارس در خوزستان ۱۵ شهریور است
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی